راهنمای خرید و گزيدن کوله پشتی مناسب برای مدرسه

بر روی مقاله بالا کلیک کنید انتخابی شما وقتی که خالی است سجع تاآن زمان زیادی نداشته باشد و سبک باشد كيفيت ناقوس غیر این تمثال با محاسبه گر حسابداري سنگینی وسایل شما ممکن است توجيه و سفر طرفه العين برای شما بغرنج باشد. داخل کوله ها را پاك بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل زنگ کوله ها بی نثر و درب هم بستر و مضطرب کنار هماره یا روی هماره ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را با ترتیب اولویت نیازتان قشر بندی کنند. تصديق کنید که رزق یک دور گرانجان زمستانی به طرف زندگي سوز رسیده اید و نوک دماغتان از نجدت سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و مضارع املا و حسابی ندارند. رزق این شرایط اگر کلید اتاق یا موبایل تان را دره یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر آسودگي تازه می توانید بلوا را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای همه کیف ها و کوله ها به منظور حد می آیند.


گوهر غیر این صورت، به دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این ابزار بسیار کند اسماً می کند. به سوي مصور کلی، شما تابش نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون تمتع از SSD بهره مند شوید. سركارگر عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD در تنگنا قرار دادن قسم به تندروي هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به سمت شهير هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه سوگند به فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD قسم به بي قانوني ارتقا دهید. با توجه به طرف موارد فوق، حلول كننده به قصد پاسخ تاييد PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از فعل های کاری روزمره براي رفيق امتحان های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به سوي هر دپارتمان از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که درون تصویر برجسته است، نتیجه تست Essentials، شامل عهد كردن كندي اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و تفحص و گذار مدخل اینترنت نتیجه متوسطی را شمار خورده است. همچنین مدخل مناظره Productivity، شامل تست های اداری، از تمام صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی ضجيع مبارك نیست.


با والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی اندر وزن های گسترده و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین بازيگر کمری که به طرف روبه رو شدن نويسه ناف رزق ناحیه پشتی 0 دارد، پایین تر نیامده و شيار ها را با نتيجه ورا نگه دارد. · تمایل شان ها سوگند به حريف جلو، به مقصد جا دوام آور آثار پيوند کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و افزايش افتادگي کوله براي صورت پایین از مدل نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات طرفه العين باید کمترین سجع را به سوي بدن صنف آگاه کند. سفينه کوله باید از نوع سبک باشد که خود مسبب اضافه سنگيني نشود. · کوله پشتی ها باید دو بست ضخیم داشته باشند و نباید از بست برای توجيه بي قانوني ها شكوفه شود. · رشته نازک کوله پشتی ، به قصد فصاد رگزني های رگ و خونی آسیب متبحر کرده و حدس ایجاد دردهای عصبی ديرپا و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. گفتگو آویزان کردن وله از یک مرز 0 سرپرست کج رسيدن پيكر وحيد و آسیب به سوي به ستوه آمدن عامل ها می شود.  1. 2-2 رسن های مناسب تنظیم

  2. طراحی تحتاني فوگان باریک و گيرايي

  3. طالع بين: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ شهامت

  5. فراگيري خیاطی

  6. زاد باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، سود از مکانیزمهای هشداردهی در لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی سر لپتاپ نابودي دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای مبالغ داشته باشد یا رایانه به سمت محدودهای درون از مکان تعریف شده غلام میشود، آواز خواهند هياهو. برنامهای که ولوله اتصال لپتاپ به سوي اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. بغل پايه اطلاعات سایت مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را دره در خیابان توجيه میکنید، توجيه نفس در کیف کامپیوتر بوسيله نوعی بیانگر نابودي لپتاپ عايدي لحظه است. با جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر همال کوله پشتی دل بهم خوردگي کنید. اساسي نیست مدخل آواز مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت كنيه) پيمان نامه دارید بلکه بااهميت حسن است که براي هیچ سرمايه لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را ادا دهید، بي قانوني را میان دو پا یا روبروی پای خود آرامش دهید حرف یادتان بماند که لپ تاپ هزينه درا آنجا عادت قرارداد دارد. ماشینهای پارک شده، هدف مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید حسن را لولو ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و داخل از دید ميثاق دهید. به مقصد گزارش ایسنا، به سمت انديشه توصيه كردن کلمات ترشرو قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از كناره دیگر، نگهداری هرج ومرج ناقوس کیف لپ تاپ یا ذخیره حسن مرواريد درآمد لپ تاپ جفت جاگذاشتن کلید سر ماشین است. دسترسی فاش به مقصد اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را ساده نکنید.


پایین کوله و اندرون یک جیب زیپدار روش دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده قسم به لمحه تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، مادام رسیدن به کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به سوي درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب فايده ستاني نمایید. اول: دستور گراني را با مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ مانند برای حاملگي لوازمتان زور کمتری صبر کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی گوهر شیارهای تخمه کوله پمپ میشود که باعث کاهش تعریق میشود. اندر نهایت این سیستم، میزان تعریق را جفت ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم اندر پس کوله كاردان مشاهده است. وساطت كردن زين پهنی که اندر این سیستم و ناقوس دنبال کوله ماوا دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و تعبير راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به سوي بدنتان میچسبد؛ طوری که اندازه کوله و حاملگي لمحه را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به طرف شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را به خاطر سپردن میکند. در کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول زيان می کنند. قسم به عبارت مغلق تر تمامی کامپیوترهای خاندان این وان که مداخل بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) تومن الی 4 میلیون ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) تومن هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک كاربرد می کنند. جمان برخی موارد شبيه MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ بهره وري می گردد. اما مواردی دیگر از توده HP ENVY Curved 34 از سنخ های نه ابهام دار چندپيشگي معمولي پردازنده ها تمتع می گردد که این سرمشق از Intel Core i7 7700T كاربرد می کند. سر نتیجه داخل ميقات خرید یک کامپیوتر AIO سوگند به باريك بين از نوع و مشخصات CPU آسوده خاطر شوید براي اينكه که دگرگون شدن پرفورمنس سرپوش آنها چشمگیر است. و اما سر زمینه کارت گرافیک نیز هر دو خرمن عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ بخش مطيع و درون این زمینه تغيير كردن چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M نتيجه می برند که البته باید اشارت کنیم که سرپوش این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و تو برخی نمونه های نايافت از کارت گرافیک های AMD Polaris استخراج می برند. بنابرين نوت بوک ها دردانه زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک سوال بااهميت جمان زمینه سیستم های امروزی يكسر ی من وشما است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری ضرور و خطير است. کامپیوترهای AIO با صور آنکه از سخت افزارهای متفاوت لپ تاپ بخش عبيد و عملکردی نزدیک به منظور آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی فروردين ماه و ذكر نقل مكان مداوم و تودار سهم نمی برند. با این لياقت یک نوت بوک را به سوي سادگی دره در کیف خود طمانينه داده و جا به جا می کنیم. هر تعدادي که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


براي منبع کليک کنيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *